Việc Làm Hot

Cán Bộ Kỹ Thuật Hồ Sơ Thi Công Công Trình

Công ty CP tư vấn thiết kế và Phát triển Xây dựng Việt Nam
Địa chỉ Công Ty : tòa HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, TP Hà Nội
Điện thoại Công Ty : 0397096597
Website Công Ty :
Sơ lược về Công ty:
Công ty CP tư vấn  thiết kế và phát triển Xây dựng Việt Nam là công ty chuyên làm về lĩnh vực thiết kế, thi công trọn gói các trạm xử lý nước thải, xử lý nước sinh hoạt.
1. Nữ Cán Bộ Kỹ Thuật Hồ Sơ Thi Công Công Trình (10 - 15 Triệu)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công.

- Bóc tách khối lượng theo bản vẽ shop.

- Tính toán định mức vật tư và bóc tách khối lượng vật tư thi công của từng công trình.

- Kiểm tra, xác nhận hồ sơ thanh quyết toán nhân công tổ đội, thầu phụ.

- Kiểm tra, xác nhận hồ sơ thanh quyết toán với đối tác.

- Lập hồ sơ thanh toán, hồ sơ chất lượng cho các Ban chỉ huy công trường.

- Công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và Ban lãnh đạo Công ty

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Giới tính: Nữ. Độ tuổi: Từ 23 đến 35 tuổi.

- Giờ hành chính từ 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tuần.

- Đạo đức nghề nghiệp: Trung thực thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật.

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các khối trường kỹ thuật: Xây dựng, kiến trúc, giao thông, thủy lợi….

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 02 năm. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thi công công trình hạ tầng kỹ thuật là một ưu tiên.

- Sử dụng được phần mềm AutoCAD, Office là một yêu cầu bắt buộc.

- Sử dụng phần mềm dự toán được là một lợi thế.

- Sức khoẻ tốt, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm và trung thực.

- Tuân thủ các quy trình, nội quy, quy định của Công ty.

- Có thể làm thêm giờ theo yêu câu của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo Công ty.


2. CÁN BỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH (13 - 18 TRIỆU)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các biện pháp thi công được duyệt tại công trình.

- Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công….

- Triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu tư vấn giám sát

- Lập, triển khai, theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt.

- Quản lý các tổ đội thi công, Thầu phụ theo phân công của Ban chỉ huy công trình.

- Bóc tách lên kế hoạch cung ứng, đề xuất vật tư máy móc thiết bị theo tiến độ phê duyệt. Kế hoạch công việc thi công hàng ngày.

- Theo dõi, kiểm soát, báo cáo nhân nhân lực, sản lượng thực hiện hằng ngày của nhà thầu phụ, tổ đội.

- Theo dõi, kiểm soát, đánh giá hao hụt vật tư, máy móc thiết bị, công nhật sử dụng ở công trình của các Nhà thầu phụ và tổ đội thi công.

- Lập hồ sơ thanh toán, hồ sơ chất lượng cho Công trình.

- Lập báo cáo và báo cáo tuần, tháng, kết thúc công trình báo cáo Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo Công ty.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Đạo đức nghề nghiệp: Trung thực thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật.

- Giới tính: Nam. Độ tuổi: Từ 21 đến 35 tuổi

- Tốt nghiệp : Trung cấp – Nghề trở lên các khối trường kỹ thuật.

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 02 năm. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thi công công trình hạ tầng kỹ thuật là một ưu tiên.

- Sử dụng được phần mềm AutoCAD, Office là một yêu cầu bắt buộc.

- Tuân thủ các quy trình, nội quy, quy định của Công ty.

- Có thể đi công tác theo yêu câu của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo Công ty.


3. KẾ TOÁN TRƯỞNG – PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (15 - 22 TRIỆU)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Phụ trách Bộ phần tài chính kế toán.

- Xây dựng quy trình, quy chế, mẫu biểu cho Bộ phận tài chính kế toán.

- Điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy trình, quy chế, biểu mẫu phù hợp với Công ty và tốt nhất cho công việc, lên các loại báo cáo phục vụ Ban Giám đốc.

- Xây dựng kế hoạch tuần, tháng, quý cho Bộ phận tài chính kế toán.

- Kiểm tra kiểm soát các khoản thanh toán ( công nợ, chi phí ) trước khi trình Lãnh đạo.

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, xử lý các khoản phải thu khó đòi.

- Kiểm soát, hoàn thiện hợp đồng đầu ra với đối tác, hợp đồng đầu vào với nhà cung cấp, thầu phụ, tổ đội, hợp đồng chi phí.

- Kiểm soát lại bảng lương của BP nhân sự, hạch toán các khoản chi phí theo lương.

-Lập và báo cáo hàng tuần, tháng, quý, báo cáo giá thành dự án khi kết thúc, theo quý báo cáo Ban Giám Đốc.

- Lập và báo cáo đánh giá nhân sự của Bộ phận tài chính kế toán báo cáo Ban Giám Đốc.

- Kiểm tra rà soát việc in, lưu cất giữ tài liệu kế toán

- Làm việc, làm việc với đối tác: Chủ đầu tư, Ngân hàng, Thuế.

- Phối hợp với các Bộ phận khác của Công ty để triển khai các kế hoạch, dự án của Công ty.

- Tham mưu cho lãnh đạo về lĩnh vực kế toán, quản trị chi phí.

- Trực tiếp đào tạo và phát triển Bộ phận tài chính kế toán. Đề xuất kế hoạch đào tạo và nâng cao năng lực Bộ phận kế toán trình Ban Giám đốc.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến Bộ phận tài chính kế toán theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

2. Kế toán

- Kiểm tra, rà soát và thực hiện các hạch toán ( tất cả các nghiệp vụ hạch toán thu chi, phiếu kế toán, ngân hàng...)

- Cân đối doanh thu, chi phí, thuế GTGT đầu ra đầu vào và đưa ra giải pháp tối ưu thuế phải nộp.

- Thực hiện các bút toán phân bổ, tổng hợp.

- Chủ trì và cùng các bộ phận khác của Công ty tính toán giá thành công trình, lãi lỗ theo công trình.

- Kiểm tra, rà soát, hiệu chỉnh và phát hành các loại báo cáo theo tháng, Quý trước khi trình Giám đốc duyệt ( Sử dụng hóa đơn, Báo cáo thuế,... )

- Lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN

- Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách hoàn thiện chứng từ phục vụ cho quyết toán.

- Làm việc với đoàn thanh tra, giải trình số liệu, thương thảo chốt biên bản thanh tra với đoàn thuế.

- Tham mưu tư vấn cho Sếp các biện pháp để tối ưu thuế TNDN, chính sách thuế mới.

3- Phần việc tài chính:

-Lập kế hoạch tài chính quý, năm theo khoản mục phí theo năm và theo kế hoạch năm được phê duyệt của Công ty.

-Thiết lập định mức chi tiêu và quản lý chi tiêu.

-Lập kế hoạch chi tiêu và quản lý chi tiêu chi tiết theo khoản mục của tháng, cân đối chi tiêu theo dòng tiền vào, ra.

-Tổng hợp báo cáo chi tiêu theo tháng, phân tích theo yếu tố chi tiêu, khoản mục chi tiêu. Lập báo cáo thực hiện theo tháng trình GĐ. Phân tích chênh lệch giữa kế hoạch và thực hiện,phân tích các yếu tố chi phí để có biện pháp tiết kiệm phí.

-Làm việc với ngân hàng về các vấn đề tài chính khi cần để đảm bảo nguồn tiền phục vụ cho quá trình SXKD của Công ty ( hồ sơ hạn mức, hồ sơ vay, thanh toán, theo dõi khoản vay…)

-Theo dõi phần công nợ ngân hàng, khách hàng để có kế hoạch thanh toán đúng hạn.

-Duyệt, kiểm soát thanh toán các món đến hạn trước khi trình Ban Giám đốc.

-Tham mưu cho Ban Giám đốc biện pháp đảm bảo nguồn tiền cho sự hoạt động của Công ty.

 

 

 

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Độ tuổi: Từ 25-37 tuổi.

- Đạo đức nghề nghiệp: Thẳng thắn, trung thực, cẩn thận – kỹ lưỡng và kịp thời. Có tinh thần trách nhiệm cao. Có thể làm thêm giờ khi Công ty yêu cầu.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán.

- Trình độ chuyện môn: Có bằng kế toán trưởng.

- Kinh nghiệm chuyên môn: Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm kế toán trưởng tại Công ty xây dựng.

- Yêu cầu khác: Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ người khác, xây dựng văn hoá Công ty.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Mức lương: Theo thỏa thuận

- Có chế độ khen thưởng hàng tháng, kết thúc Công trình nếu thực hiện tốt công việc

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc.

- Được đào tạo và tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng của Công ty.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.


CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến vào địa chỉ Email của công ty:

vietnamcadc@gmail.com

Thông tin liên hệ:
Người liên hệ Phạm Thanh Thúy
Địa chỉ tòa HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, TP Hà Nội
Email vietnamcadc@gmail.com
Điện Thoại 0397096597
Ghi rõ bìa hồ sơ và trong hồ sơ gửi tới nhà tuyển dụng : nguồn thông tin tai 24timviec.com

Đăng Nhập

THỐNG KÊ