Việc Làm Hot

Chuyên viên ISO (Leader)

Công ty TNHH Tenma (HCM) Vietnam chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ Công Ty : Lô 88 (Khu A) KCN Nội Bài, xã QUang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
Điện thoại Công Ty : 02435810619
Website Công Ty :
Sơ lược về Công ty:
Chuyên sx các sản phẩm về nhựa cao cấp dùng trong lĩnh vực đồ điện tử, xe máy...
 1. Lập kế hoạch thiết lập & áp dụng, theo dõi, đánh giá kết quả hệ thống đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của hệ thống :

 • Ø Quản lý chất lượng QMS 9001-2015, IATF 16949

 • Ø Môi trường EMS 14001-2015

 • Ø 5S & An toàn

 • Ø PCCC & CNCH…

 • Ø Hệ thống & tiêu chuẩn của khách hàng

 • Ø Cập nhật các yêu cầu về chất cấm chứa trong sản phẩm (RoHS, Panasonic, Yamaha), Reach, HR (Honda);   cập nhật dữ liệu IMDS (Honda, Nissin, Yamaha). Tổ chức đào tạo nội bộ & nhà cung cấp nếu có để tuân thủ)

 • Ø Báo cáo thống kê lượng CO2 sử dụng cho khách hàng theo cam kết giảm khí thải nhà kính (yêu cầu của khách hàng Honda)

 • Ø Quản lý bảo mật, tuân thủ yêu cầu bảo mật của khách hàng

 

 1. Xây dựng các quy trình, quy định, tiêu chuẩn, form biểu liên quan đến các tiêu chuẩn trên để áp dụng tại công ty

 2. Xem xét đánh giá quy trình, quy định các tiêu chuẩn hiện tại phù hợp với thực tế hoặc bổ sung thêm nếu chưa đủ, chưa hiệu quả

 3. Lập kế hoạch xem xét, theo dõi  mục tiêu & phương châm hàng tháng trong công ty, hiển thị trên bảng theo dõi mục tiêu

 4. Lập kế hoạch khắc phục, cải tiến, xác nhận cải tiến các vấn đề liên quan HTQL QMS, HTQL  EMS, an toàn, PCCC phát sinh trong nội bộ công ty & khách hàng hoặc bên thứ 3 đánh giá phát hiện. Tiêu chuẩn hóa & áp dụng sau cải tiến.

 5. Quản lý chất thải nguy hại: Lập hồ sơ sổ chủ nguồn thải; Theo dõi quản lý kho chất thải nguy hại, hồ sơ giao nhận, quản lý  cơ sở thu gom & xử lý theo yêu cầu của luật. Lập báo cáo gửi các bên liên quan

 6. Gửi báo cáo quan trắc các chỉ số môi trường hàng năm cho các bên liên quan

 7. Giám sát việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo ĐTM đã được phê duyệt

 8. Cập nhật luật, đánh giá sự phù hợp về yêu cầu của luật và các yêu cầu khác liên quan đến môi trường, PCCC, hóa chất, năng lượng, An toàn VSLĐ.

10.Đề xuất các kế hoạch đào tạo định kỳ nhằm cải tiến nâng cao nhận thức về  chất lượng, môi trường, an toàn & PCCC-CNCH cho nhân viên trong công ty lên BGĐ; Tổ chức thực hiện theo chương trình kế hoạch đã phê duyệt

Thông tin liên hệ:
Người liên hệ Ha Kien Trung
Địa chỉ Lô 88 (Khu A) KCN Nội Bài, xã QUang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
Email hakientrung@gmail.com
Điện Thoại 0906866119
Ghi rõ bìa hồ sơ và trong hồ sơ gửi tới nhà tuyển dụng : nguồn thông tin tai 24timviec.com

Đăng Nhập

THỐNG KÊ