Việc Làm Hot

Kỹ sư môi trường

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
Địa chỉ Công Ty : Hà Nội
Điện thoại Công Ty : 0972255579
Website Công Ty : trungtamchatluongnuoc@gmail.com
Sơ lược về Công ty:

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ các nguồn nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

  • Công tác ngoại nghiệp: Điều tra, khảo sát thu thập thông tin về tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước, Lấy mẫu nước.

  • Công tác nội nghiệp: Tổng hợp phân tích tài liệu, Xây dựng báo cáo tổng hợp, Lập bản đồ…

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo vị trí việc làm

Thông tin liên hệ:
Người liên hệ Đỗ Thị Minh Trang
Địa chỉ Vũ Xuân Thiều, Long Biên
Email minhtrang213@gmail.com
Điện Thoại 0972255579
Ghi rõ bìa hồ sơ và trong hồ sơ gửi tới nhà tuyển dụng : nguồn thông tin tai 24timviec.com

Đăng Nhập

THỐNG KÊ