Việc Làm Hot

Tuyển Dụng Kỹ Sư Điên

Địa chỉ Công Ty :
Điện thoại Công Ty :
Website Công Ty :
Sơ lược về Công ty:

Công việc chính bao gồm:

- Lập thiết kế cho CĐT (nếu cần)

- Hồ sơ pháp lý theo yêu cầu của CĐT

- Thủ tục Thỏa thuận đấu nối & Quy hoạch lưới điện (nếu cần)

- Lập kế hoạch thi công

- Đề xuất đặt hàng

- Kiểm soát giao nhận hàng

- Giám sát thi công

- Xử lý các phát sinh tại công trường

- Nghiệm thu công việc thực hiện với Chủ đầu tư

- Thanh quyết toán Hợp đồng

- Công tác đóng điện với Điện lực (nếu có)

- Lưu hồ sơ dự án

- Báo cáo hàng tồn kho tại công trường

Thông tin liên hệ:
Người liên hệ
Địa chỉ
Email
Điện Thoại
Ghi rõ bìa hồ sơ và trong hồ sơ gửi tới nhà tuyển dụng : nguồn thông tin tai 24timviec.com

Đăng Nhập

THỐNG KÊ