Cheap jordans for sale, Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap jerseys from china, foamposites For Sale, cheap nfl jerseys, Cheap xxxi jordans, cheap jordan 12, Canada Goose sale, cheap foamposites, Retro jordans for sale

4 bước để tạo kế hoạch phát triển sự nghiệp của bạn

4 bước để tạo kế hoạch phát triển sự nghiệp của bạn

Mỗi người tìm việc cần có một chiến lược phát triển sự nghiệp của mình mỗi năm. Cách tốt nhất để bạn có thể tập trung vào việc tìm kiếm công việc chính là tạo nên một kế hoạch cho sự nghiệp cho chính mình. Kế hoạch phát triển sự nghiệp của bạn bao gồm đặt mục tiêu, tìm ra cách để hoàn tất các mục tiêu, và tạo một khung thời gian cho chính mình. Để giúp bạn có thể bắt đầu tạo một kế hoạch sự nghiệp, dưới đây là một số bước mà bạn có thể làm theo: Bắt đầu với một mục tiêu và chi nhỏ mục tiêu Thành công trong quá trình tìm việc đòi hỏi bạn phải bắt đầu một cách quyết tâm. Kế hoạch sự nghiệp của bạn sẽ tập trung vào các mục tiêu mà bạn có trong năm tới và chia nhỏ chúng thành những mục tiêu ngắn hơn. Ví dụ, bạn hi vọng vào năm tới bạn sẽ có một công việc toàn thời gian như chuyên gia marketing trong thị trường thể thao. Để đạt được mục tiêu này, bạn có thể chia nhỏ chúng thành một loạt các mục tiêu nhỏ hơn. Mục tiêu đầu tiên của bạn có thể là bắt đầu tạo dựng mạng lưới cá nhân như một chuyên gia trong lĩnh vực thể thao. Bạn có thể làm điều này bằng cách tạo một website hay một blog chuyên nghiệp, kết nối với các chuyên gia khách cùng ngành, và tham gia vào các cuộc trò chuyện trực tuyến trong cùng lĩnh vực. Xác định những kỹ năng mà bạn cần học hỏi Sau khi bạn đặt mục tiêu và đã tạo những mục tiêu nhỏ hơn, hãy xác định những kỹ năng mà bạn cần có để thành công trong việc có một côn việc. Điều này sẽ khiến bạn có giá hơn đối với các nhà tuyển dụng. Để xác định các kỹ năng mà bạn cần học, hãy nghiên cứu các thông tin tuyển dụng có luên quan và sắp xếp theo các loại công việc mà bạn muốn. Chú ý nhiều hơn đến phần các kỹ năng và kinh nghiệm và mỗi loại công việc yêu cầu. Nếu bạn thấy mình đang thiếu ở một mảng nào đó, đây chính là dấu hiệu tốt cho thấy bạn đang cần học hỏi thêm những kỹ năng mới. Theo dõi những thành công và thất bại Nếu bạn muốn tiếp tục tìm kiếm công việc, hãy chú ý nhiều hơn đến những thành tựu và thất bại của mình. Bất cứ khi nào bạn đạt được thành tựu trong một việc nào đó như có được một buổi phỏng vấn hoặc tham dự một sự kiện tạo liên kết, những điều này sẽ giúp bạn đánh giá sự thành công trong nghề nghiệp của chính mình. Mặt khác, nếu bạn bỏ lỡ một mục tiêu nào, điều này sẽ mang đến cơ hội để bạn học hỏi và cải thiện từ lỗi lầm của mình. Hãy tiếp tục cố gắng để chiến thắng Con đường duy nhất để kế hoạch sự nghiệp của bạn có thể tiếp tục thực hiện là khi bạn tự nhủ rằng “Mình đang ở đó để chiến thắng!”. Không có gì nghi ngờ bạn sẽ trải nghiệm những thăng trầm trong sự nghiệp của mình, nhưng bạn cần phải gắn bó với mục tiêu của mình dù như thế nào đi nữa. Kiên trì với việc tìm kiếm công việc và nhận thức trong việc tìm kiếm cơ hội là con đường duy nhất đưa bạn bước thêm một bước trong sự nghiệp của mình. Bạn có thể chỉ đạt được thành công khi bạn theo đến cùng với những mục tiêu và luôn nhắc nhở mình có trách nhiệm với sự thành công đó. Bằng cách đó, kế hoạch sự nghiệp của bạn sẽ giúp bạn tiến lên phía trước trong quá trình tìm kiếm công việc và hướng bạn đến gần hơn với mục tiêu lớn mà bạn đã đặt ra. Một kế hoạch sự nghiệp mà một cách tốt để bạn có thể tập trung hơn vào việc tìm kiếm công việc và giúp bạn tìm thấy một công việc phù hợp với mục tiêu và những điều bạn cần. Bằng cách làm theo những mẹo nhỏ này, bạn sẽ tạo được một kế hoạch sự nghiệp giúp bạn dẫn đầu cuộc chơi. Bạn đã lên một kế hoạch sự nghiệp nào chưa?

Vendor: Cisco Exam Code: 200-125 dumps pdf Exam Name: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2) Version: DemoDEMO

QUESTION 1 What are two drawbacks of implementing a link-state routing protocol? (Choose two.) A. the sequencing and acknowledgment of pass4itsure 100-105 pdf link-state packets B. the requirement for a hierarchical IP addressing scheme for optimal functionality C. the high volume of link-state advertisements in a converged network D. the high demand on router resources to run the link-state routing algorithm E. the large size of the topology table listing all advertised routes in the converged network Correct Answer: BD

QUESTION 2 Which command is used to display the collection of OSPF link states? A. show ip ospf link-state B. show ip ospf lsa pass4itsure 210-260 pdf database C. show ip ospf neighbors D. show ip ospf database Correct Answer: D

QUESTION 3 What information does a router running a link-state protocol use to build and maintain its topological database? (Choose two.) A. hello packets B. SAP messages sent by other routers C. LSAs from other routers D. beacons received on pass4itsure 300-115 pdf point-to-point links E. routing tables received from other link-state routers F. TTL packets from designated routers Correct Answer: AC

QUESTION 4 What are two enhancements that OSPFv3 supports over OSPFv2? (Choose two.) A. It requires the use of ARP. B. It can support multiple IPv6 subnets on a single link. C. It supports up to 2 instances of OSPFv3 over a common link. D. It routes over links rather cisco 200-105 pdf than over networks. Correct Answer: BD

QUESTION 5 Refer to the exhibit.Which three EIGRP routes will be present in the router R4's routing table? (Choose three.) A. 172.16.1.0/24 B. 10.1.10.0/30 C. 10.0.0.0/8 D. 10.1.11.0/30 E. 172.16.0.0/16 F. 192.168.1.0/24 Correct Answer: CEF

QUESTION 6 The following configuration is applied to a Layer 2 Switch: interface fastethernet 0/4 switchport mode cisco 300-101 pdf access switchport port-security switchport port-security mac-address 0000.1111.1111 switchport port-security maximum 2 swithcport port-security What is the result of the above configuration being applied to the switch? A. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and up to two other hosts can connect to FastEthernet 0/4 simultaneously B. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and one other host can connect to Fast Ethernet 0/4 simultaneously C. Violating addresses are dropped and no record of the violation is kept D. The switch can send an SNMP message to 200-310 dumps the network management station E. The port is effectively shutdown

Correct Answer: BDQUESTION 7 In GLBP, which router will respond to client ARP requests? A. The active virtual gateway will reply with one of four possible virtual MAC addresses. B. All GLBP member routers will reply in round-robin fashion. C. The active virtual gateway will reply with its own hardware MAC address. D. The GLBP member routers will reply with one 200-355 dumps of four possible burned in hardware addresses. Correct Answer: A

QUESTION 8 What are three values that must be the same within a sequence of packets for Netflow to consider them a network flow? (Choose three.) A. source IP address B. source MAC address C. egress interface D. ingress interface E. destination IP address F. IP next-hop Correct Answer: ADE

QUESTION 9 Refer to the exhibit. The following commands are executed on interface fa0/1 of 2950Switch. 2950Switch(config-if)# switchport port-security 2950Switch(config-if)# switchport port-security 640-911 dumps mac-address sticky 2950Switch(config-if)# switchport port- security maximum 1 The Ethernet frame that is shown arrives on interface fa0/1. What two functions will occur when this frame is received by 2950Switch? (Choose two.) A. The MAC address table will now have an additional entry of fa0/1 FFFF.FFFF.FFFF. B. Only host A will be allowed to transmit frames on fa0/1. C. This frame will be discarded when it is received by 2950Switch. D. All frames arriving on 2950Switch with a destination of 0000.00aa.aaaa will be forwarded out fa0/1.E. Hosts B and C may forward frames out fa0/1 but frames arriving from other switches will not be forwarded out fa0/1. F. Only frames from source 0000.00bb.bbbb, the 300-320 dumps first learned MAC address of 2950Switch, will be forwarded out fa0/1. Correct Answer: BD

QUESTION 10 What are three reasons to collect Netflow data on a company network? (Choose three.) A. To identify applications causing congestion B. To authorize user network access C. To report and alert link up / down instances D. To diagnose slow network performance, bandwidth hogs, and bandwidth utilization E. To detect suboptimal routing in the network F. To confirm the appropriate amount of bandwidth that 300-135 dumps has been allocated to each Class of Service Correct Answer: ADF

QUESTION 11 If required, what password should be configured on the DeepSouth router in the branch office to allow a connection to be established with the MidEast router? A. No password is required. B. Enable C. Secret D. Telnet E. Console Correct Answer: B

QUESTION 12 Scenario Refer to the topology. Your company has connected 400-251 dumps the routers R1. R2. and R3 with serial links. R2 and R3 are connected to the switches SW1 and SW2, respectively. SW1 and SW2 are also connected to the routers R4 and R5.The EIGRP routing protocol is configured. You are required to troubleshoot and resolve the EIGRP issues between the various routers. Use the appropriate show commands to troubleshoot the issues. Which path does traffic take from R1 to R5? A. The traffic goes through R2. B. The traffic goes through R3. C. The traffic is equally load-balanced over R2 and R3. D. The traffic is unequally 210-065 dumps load-balanced over R2 and R3. Correct Answer: A

QUESTION 13 What are two characteristics of Frame Relay point-to-point subinterfaces? (Choose two.) A. They create split-horizon issues. B. They require a unique subnet within a routing domain. C. They emulate leased lines. D. They are ideal for full-mesh topologies. E. They require the use of NBMA options when using OSPF.Correct Answer: BC

QUESTION 14 Which command is used to enable CHAP dumps authentication, with PAP as the fallback method, on a serial interface? A. Router(config-if)# ppp authentication chap fallback ppp B. Router(config-if)# ppp authentication chap pap C. Router(config-if)# authentication ppp chap fallback ppp D. Router(config-if)# authentication ppp chap pap Correct Answer: B

QUESTION 16 The command frame-relay map ip 10.121.16.8 102 broadcast 300-070 dumps was entered on the router. Which of the following statements is true concerning this command? A. This command should be executed from the global configuration mode. B. The IP address 10.121.16.8 is the local router port used to forward data. C. 102 is the remote DLCI that will receive the information. D. This command is required for all Frame Relay configurations. E. The broadcast option allows packets, such as RIP updates, to be forwarded across the PVC. Correct Answer: E