Cheap jordans for sale, Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap jerseys from china, foamposites For Sale, cheap nfl jerseys, Cheap xxxi jordans, cheap jordan 12, Canada Goose sale, cheap foamposites, Retro jordans for sale

Top 10 câu hỏi đánh đố

Top 10 câu hỏi đánh đố

 Câu hỏi 1: Tại sao bạn lại thất nghiệp trong một thời gian dài như vậy? 

Brian Nettles, giám đốc công ty bất động sản CB Richard Ellis cho hay,  các thí sinh phỏng vấn vào các vị trí trong bộ phận công nghệ thông tin (CNTT) thường hay lúng túng trước những câu hỏi kiểu này. Không may là câu hỏi dạng này càng được sử dụng nhiều trong giai đoạn suy thoái.

Nếu như bạn vừa mới bị sa thải, tốt hơn hết là bạn hãy trung thực và giải thích về điều này. 

Câu hỏi 2: Có bao nhiêu người trong đội của bạn, và bao nhiêu người đã bị sa thải?

Những câu hỏi về vấn đề sa thải luôn đánh đố và là cái bẫy của nhà tuyển dụng. Khi đưa ra câu hỏi này, họ muốn tìm hiểu liệu bạn có phải là người duy nhất trong nhóm của mình bị đuổi việc hay không. Nếu như sự thực là vậy, các nhà tuyển dụng sẽ tự động kết luận công ty kia đã vin vào các lí do kiểu như suy thoái kinh tế hay cắt giảm ngân sách để tống khứ một thành viên yếu kém là bạn ra khỏi đội hình. Tuy nhiên, họ sẽ không vọi vàng kết luận mà đi tiếp sang câu hỏi thứ 3 sau đây:

Câu hỏi 3: Theo bạn thì tại sao mình lại là thành phần bị chọn để cắt giảm biên chế?


Đa số các thí sinh sẽ phạm sai lầm khi không giấu nổi sự bức xúc của mình đối với công ty đã họ và sẽ bày tỏ sự tức giận. Một người "nói xấu" về người đã từng thuê mình làm việc như vậy ắt hẳn là người thiếu tự chủ hoặc thiếu kỉ luật, đó là bẫy của các nhà tuyển dụng.

Tốt hơn hết là nên nói rằng không biết lí do tại sao mình lại bị sa thải, đó là câu trả lời không xuất sắc nhưng có thể chấp nhận được. Những  thí sinh khôn khéo có thể trả lời rằng họ muốn suy nghĩ về câu hỏi này và sẽ trả lời sau.

Câu hỏi 4: Nếu như CEO hay một người chuyên viên cao cấp trong công ty đến nhờ bạn trợ giúp một vấn đề khẩn cấp, bạn sẽ xử lí như thế nào?

Dân CNTT thuộc mọi trình độ đều có thể dính phải câu hỏi này. Các ông chủ và quản láy thường sẽ đưa ra câu hỏi này cho những nhân viên có triển vọng để thấy được họ nghĩ gì về vị thế của mình trong công ty. Câu hỏi như vậy sẽ giúp họ xác định được thí sinh nào có tính chủ động trong công việc. Đa số các nhà quản lý không muốn tuyển dụng những ai luôn gọi điện cho mình để xin ý kiến chỉ đạo.

Simon Stapleton, giám đốc thông tin của một công ty bảo hiểm tại Anh cũng thường đưa ra câu hỏi này, và còn kèm theo động thái là gõ gõ ngón tay lên ghế nhằm tạo cảm giác như muốn thúc dục thí sinh phải trả lời ngay, khiến họ cảm thấy bị áp lực. Ông cho hay những thí sinh đáng triển vọng là những người không biểu lộ bất cứ điều gì cho thấy là họ đang phải chịu nhiệt. Theo Simon, đây là cách rất hay để tìm ra những người có đầu óc và có thể làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Câu hỏi 5: Gần đây bạn đã đọc những cuốn sách nào?

Đây có vẻ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt nữa những cũng có những dụng ý để xác định xem thí sinh có phải là người có khả năng tự nghiên cứu và học hỏi trong khi công ty đang cần cắt giảm ngân sách đào tạo hay không.

Nếu như thí sinh đó trả lời rằng gần đây anh ta chẳng đọc cuốn sách nào cả thì điều này không có nghĩa là tệ lắm. "Tôi sẽ hỏi họ thêm rằng họ có đang đọc bất kì một cuốn hướng dẫn sử dụng máy móc nào hay không, hoặc là hiện tại liệu họ có ghé thăm một website kĩ thuật nào đó hay không. Nếu như câu trả lời vẫn là không thì tôi sẽ dẫn dắt họ thêm vài câu hỏi đại loại như vậy trước khi kết thúc sớm cuộc phỏng vấn" - một nhà tuyển dụng cho biết.

Vendor: Cisco Exam Code: 200-125 dumps pdf Exam Name: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2) Version: DemoDEMO

QUESTION 1 What are two drawbacks of implementing a link-state routing protocol? (Choose two.) A. the sequencing and acknowledgment of pass4itsure 100-105 pdf link-state packets B. the requirement for a hierarchical IP addressing scheme for optimal functionality C. the high volume of link-state advertisements in a converged network D. the high demand on router resources to run the link-state routing algorithm E. the large size of the topology table listing all advertised routes in the converged network Correct Answer: BD

QUESTION 2 Which command is used to display the collection of OSPF link states? A. show ip ospf link-state B. show ip ospf lsa pass4itsure 210-260 pdf database C. show ip ospf neighbors D. show ip ospf database Correct Answer: D

QUESTION 3 What information does a router running a link-state protocol use to build and maintain its topological database? (Choose two.) A. hello packets B. SAP messages sent by other routers C. LSAs from other routers D. beacons received on pass4itsure 300-115 pdf point-to-point links E. routing tables received from other link-state routers F. TTL packets from designated routers Correct Answer: AC

QUESTION 4 What are two enhancements that OSPFv3 supports over OSPFv2? (Choose two.) A. It requires the use of ARP. B. It can support multiple IPv6 subnets on a single link. C. It supports up to 2 instances of OSPFv3 over a common link. D. It routes over links rather cisco 200-105 pdf than over networks. Correct Answer: BD

QUESTION 5 Refer to the exhibit.Which three EIGRP routes will be present in the router R4's routing table? (Choose three.) A. 172.16.1.0/24 B. 10.1.10.0/30 C. 10.0.0.0/8 D. 10.1.11.0/30 E. 172.16.0.0/16 F. 192.168.1.0/24 Correct Answer: CEF

QUESTION 6 The following configuration is applied to a Layer 2 Switch: interface fastethernet 0/4 switchport mode cisco 300-101 pdf access switchport port-security switchport port-security mac-address 0000.1111.1111 switchport port-security maximum 2 swithcport port-security What is the result of the above configuration being applied to the switch? A. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and up to two other hosts can connect to FastEthernet 0/4 simultaneously B. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and one other host can connect to Fast Ethernet 0/4 simultaneously C. Violating addresses are dropped and no record of the violation is kept D. The switch can send an SNMP message to 200-310 dumps the network management station E. The port is effectively shutdown

Correct Answer: BDQUESTION 7 In GLBP, which router will respond to client ARP requests? A. The active virtual gateway will reply with one of four possible virtual MAC addresses. B. All GLBP member routers will reply in round-robin fashion. C. The active virtual gateway will reply with its own hardware MAC address. D. The GLBP member routers will reply with one 200-355 dumps of four possible burned in hardware addresses. Correct Answer: A

QUESTION 8 What are three values that must be the same within a sequence of packets for Netflow to consider them a network flow? (Choose three.) A. source IP address B. source MAC address C. egress interface D. ingress interface E. destination IP address F. IP next-hop Correct Answer: ADE

QUESTION 9 Refer to the exhibit. The following commands are executed on interface fa0/1 of 2950Switch. 2950Switch(config-if)# switchport port-security 2950Switch(config-if)# switchport port-security 640-911 dumps mac-address sticky 2950Switch(config-if)# switchport port- security maximum 1 The Ethernet frame that is shown arrives on interface fa0/1. What two functions will occur when this frame is received by 2950Switch? (Choose two.) A. The MAC address table will now have an additional entry of fa0/1 FFFF.FFFF.FFFF. B. Only host A will be allowed to transmit frames on fa0/1. C. This frame will be discarded when it is received by 2950Switch. D. All frames arriving on 2950Switch with a destination of 0000.00aa.aaaa will be forwarded out fa0/1.E. Hosts B and C may forward frames out fa0/1 but frames arriving from other switches will not be forwarded out fa0/1. F. Only frames from source 0000.00bb.bbbb, the 300-320 dumps first learned MAC address of 2950Switch, will be forwarded out fa0/1. Correct Answer: BD

QUESTION 10 What are three reasons to collect Netflow data on a company network? (Choose three.) A. To identify applications causing congestion B. To authorize user network access C. To report and alert link up / down instances D. To diagnose slow network performance, bandwidth hogs, and bandwidth utilization E. To detect suboptimal routing in the network F. To confirm the appropriate amount of bandwidth that 300-135 dumps has been allocated to each Class of Service Correct Answer: ADF

QUESTION 11 If required, what password should be configured on the DeepSouth router in the branch office to allow a connection to be established with the MidEast router? A. No password is required. B. Enable C. Secret D. Telnet E. Console Correct Answer: B

QUESTION 12 Scenario Refer to the topology. Your company has connected 400-251 dumps the routers R1. R2. and R3 with serial links. R2 and R3 are connected to the switches SW1 and SW2, respectively. SW1 and SW2 are also connected to the routers R4 and R5.The EIGRP routing protocol is configured. You are required to troubleshoot and resolve the EIGRP issues between the various routers. Use the appropriate show commands to troubleshoot the issues. Which path does traffic take from R1 to R5? A. The traffic goes through R2. B. The traffic goes through R3. C. The traffic is equally load-balanced over R2 and R3. D. The traffic is unequally 210-065 dumps load-balanced over R2 and R3. Correct Answer: A

QUESTION 13 What are two characteristics of Frame Relay point-to-point subinterfaces? (Choose two.) A. They create split-horizon issues. B. They require a unique subnet within a routing domain. C. They emulate leased lines. D. They are ideal for full-mesh topologies. E. They require the use of NBMA options when using OSPF.Correct Answer: BC

QUESTION 14 Which command is used to enable CHAP dumps authentication, with PAP as the fallback method, on a serial interface? A. Router(config-if)# ppp authentication chap fallback ppp B. Router(config-if)# ppp authentication chap pap C. Router(config-if)# authentication ppp chap fallback ppp D. Router(config-if)# authentication ppp chap pap Correct Answer: B

QUESTION 16 The command frame-relay map ip 10.121.16.8 102 broadcast 300-070 dumps was entered on the router. Which of the following statements is true concerning this command? A. This command should be executed from the global configuration mode. B. The IP address 10.121.16.8 is the local router port used to forward data. C. 102 is the remote DLCI that will receive the information. D. This command is required for all Frame Relay configurations. E. The broadcast option allows packets, such as RIP updates, to be forwarded across the PVC. Correct Answer: E