Cheap jordans for sale, Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap jerseys from china, foamposites For Sale, cheap nfl jerseys, Cheap xxxi jordans, cheap jordan 12, Canada Goose sale, cheap foamposites, Retro jordans for sale

Đối mặt với những câu hỏi “khó nhằn”

Đối mặt với những câu hỏi “khó nhằn”

 1. Câu hỏi về tương lai

 

Đó là dạng câu hỏi như: “Bạn nghĩ mình sẽ ở vị trí nào trong 5 năm nữa?”.

 

Cách trả lời hay nhất là nói về những giá trị của bạn. Bạn không nên nói một cách chi tiết về những kế hoạch nghề nghiệp cụ thể của mình. Thay vào đó, hãy thảo luận về mục tiêu quan trọng của bạn và làm thế nào để bạn hoàn thành chúng. Bạn cũng có thể đề cập tới những thách thức, tới những giá trị khác mà nhà tuyển dụng đánh giá cao ở một nhân viên.

 

2. Câu hỏi về tiền lương

 

Khi người phỏng vấn hỏi bạn về vấn đề tiền lương, trước tiên hãy cố gắng làm lạc hướng câu hỏi một cách nhẹ nhàng, chẳng hạn bạn có thể hỏi lại người phỏng vấn về những quyền lợi bạn được hưởng. Nếu người phỏng vấn muốn nhấn mạnh tới một con số cụ thể, bạn nên đưa ra một khoảng chung nào đó. Để quyết định khoảng đó, bạn nên dựa vào tiền lương bạn mong muốn, mức tiền lương ở vị trí gần đây nhất của bạn và mức lương tiêu chuẩn của công việc.

 

Bạn cần nhớ, đây là một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc phỏng vấn. Do đó, bạn hãy lên kế hoạch và chuẩn bị trước cho những gì mình sẽ nói.

 

3. Câu hỏi tại sao

 

Nhà tuyển dụng có thể hỏi: “Tại sao chúng tôi nên tuyển dụng bạn?”. Bạn nên trả lời một cách tự tin và trung thực về những khả năng của mình. Nếu bạn khoác lác, giả dối, sớm muộn nhà tuyển dụng cũng sẽ phát hiện ra. Nhưng bạn cũng không nên quá rụt rè đến nỗi không dám đề cập tới những thành công của mình.

 

Bạn có thể luyện tập trước gương, trình bày về những khả năng và thành công của mình một cách trung thực và chuyên nghiệp.

 

4. Những câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn

 

Nhà tuyển dụng có thể đặt ra những câu hỏi không liên quan, thậm chí còn có vẻ ngớ ngẩn như “Nếu bạn là một loại cây, bạn sẽ trở thành cây gì?”, hoặc “Nếu phải làm một con vật, bạn thích mình là con gì?” Chắc chắc những câu hỏi dạng này sẽ khiến rất bạn bất ngờ.

 

Trước hết, đừng sợ hãi, bình tĩnh hít vào và thở ra thật sâu. Sau đó hãy nhắc nhở bản thân mình rằng không có câu trả lời chính xác cho những câu hỏi này. Dù chọn làm cây vân sam hay câu sồi, bạn cũng sẽ không bị trừ điểm vì trả lời sai.

 

Nhà tuyển dụng thường đặt những hỏi như vậy kiểm tra xem bạn phản ứng dưới áp lực ra sao và bạn kiểm soát những điều không mong muốn như thế nào. Chọn loại cây hay con vật nào không quan trọng mà vấn đề là bạn giải thích sự lựa chọn của mình một cách logic và hợp lí.

 

Do đó, hãy là một cây gỗ vân sam, luôn khát khao vươn tới những đỉnh cao trong sự nghiệp. Hoặc là một cây sồi bởi bạn muốn là một bộ rễ vững chắc trong công ty. Cả 2 cách, bạn đều đúng......

Vendor: Cisco Exam Code: 200-125 dumps pdf Exam Name: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2) Version: DemoDEMO

QUESTION 1 What are two drawbacks of implementing a link-state routing protocol? (Choose two.) A. the sequencing and acknowledgment of pass4itsure 100-105 pdf link-state packets B. the requirement for a hierarchical IP addressing scheme for optimal functionality C. the high volume of link-state advertisements in a converged network D. the high demand on router resources to run the link-state routing algorithm E. the large size of the topology table listing all advertised routes in the converged network Correct Answer: BD

QUESTION 2 Which command is used to display the collection of OSPF link states? A. show ip ospf link-state B. show ip ospf lsa pass4itsure 210-260 pdf database C. show ip ospf neighbors D. show ip ospf database Correct Answer: D

QUESTION 3 What information does a router running a link-state protocol use to build and maintain its topological database? (Choose two.) A. hello packets B. SAP messages sent by other routers C. LSAs from other routers D. beacons received on pass4itsure 300-115 pdf point-to-point links E. routing tables received from other link-state routers F. TTL packets from designated routers Correct Answer: AC

QUESTION 4 What are two enhancements that OSPFv3 supports over OSPFv2? (Choose two.) A. It requires the use of ARP. B. It can support multiple IPv6 subnets on a single link. C. It supports up to 2 instances of OSPFv3 over a common link. D. It routes over links rather cisco 200-105 pdf than over networks. Correct Answer: BD

QUESTION 5 Refer to the exhibit.Which three EIGRP routes will be present in the router R4's routing table? (Choose three.) A. 172.16.1.0/24 B. 10.1.10.0/30 C. 10.0.0.0/8 D. 10.1.11.0/30 E. 172.16.0.0/16 F. 192.168.1.0/24 Correct Answer: CEF

QUESTION 6 The following configuration is applied to a Layer 2 Switch: interface fastethernet 0/4 switchport mode cisco 300-101 pdf access switchport port-security switchport port-security mac-address 0000.1111.1111 switchport port-security maximum 2 swithcport port-security What is the result of the above configuration being applied to the switch? A. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and up to two other hosts can connect to FastEthernet 0/4 simultaneously B. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and one other host can connect to Fast Ethernet 0/4 simultaneously C. Violating addresses are dropped and no record of the violation is kept D. The switch can send an SNMP message to 200-310 dumps the network management station E. The port is effectively shutdown

Correct Answer: BDQUESTION 7 In GLBP, which router will respond to client ARP requests? A. The active virtual gateway will reply with one of four possible virtual MAC addresses. B. All GLBP member routers will reply in round-robin fashion. C. The active virtual gateway will reply with its own hardware MAC address. D. The GLBP member routers will reply with one 200-355 dumps of four possible burned in hardware addresses. Correct Answer: A

QUESTION 8 What are three values that must be the same within a sequence of packets for Netflow to consider them a network flow? (Choose three.) A. source IP address B. source MAC address C. egress interface D. ingress interface E. destination IP address F. IP next-hop Correct Answer: ADE

QUESTION 9 Refer to the exhibit. The following commands are executed on interface fa0/1 of 2950Switch. 2950Switch(config-if)# switchport port-security 2950Switch(config-if)# switchport port-security 640-911 dumps mac-address sticky 2950Switch(config-if)# switchport port- security maximum 1 The Ethernet frame that is shown arrives on interface fa0/1. What two functions will occur when this frame is received by 2950Switch? (Choose two.) A. The MAC address table will now have an additional entry of fa0/1 FFFF.FFFF.FFFF. B. Only host A will be allowed to transmit frames on fa0/1. C. This frame will be discarded when it is received by 2950Switch. D. All frames arriving on 2950Switch with a destination of 0000.00aa.aaaa will be forwarded out fa0/1.E. Hosts B and C may forward frames out fa0/1 but frames arriving from other switches will not be forwarded out fa0/1. F. Only frames from source 0000.00bb.bbbb, the 300-320 dumps first learned MAC address of 2950Switch, will be forwarded out fa0/1. Correct Answer: BD

QUESTION 10 What are three reasons to collect Netflow data on a company network? (Choose three.) A. To identify applications causing congestion B. To authorize user network access C. To report and alert link up / down instances D. To diagnose slow network performance, bandwidth hogs, and bandwidth utilization E. To detect suboptimal routing in the network F. To confirm the appropriate amount of bandwidth that 300-135 dumps has been allocated to each Class of Service Correct Answer: ADF

QUESTION 11 If required, what password should be configured on the DeepSouth router in the branch office to allow a connection to be established with the MidEast router? A. No password is required. B. Enable C. Secret D. Telnet E. Console Correct Answer: B

QUESTION 12 Scenario Refer to the topology. Your company has connected 400-251 dumps the routers R1. R2. and R3 with serial links. R2 and R3 are connected to the switches SW1 and SW2, respectively. SW1 and SW2 are also connected to the routers R4 and R5.The EIGRP routing protocol is configured. You are required to troubleshoot and resolve the EIGRP issues between the various routers. Use the appropriate show commands to troubleshoot the issues. Which path does traffic take from R1 to R5? A. The traffic goes through R2. B. The traffic goes through R3. C. The traffic is equally load-balanced over R2 and R3. D. The traffic is unequally 210-065 dumps load-balanced over R2 and R3. Correct Answer: A

QUESTION 13 What are two characteristics of Frame Relay point-to-point subinterfaces? (Choose two.) A. They create split-horizon issues. B. They require a unique subnet within a routing domain. C. They emulate leased lines. D. They are ideal for full-mesh topologies. E. They require the use of NBMA options when using OSPF.Correct Answer: BC

QUESTION 14 Which command is used to enable CHAP dumps authentication, with PAP as the fallback method, on a serial interface? A. Router(config-if)# ppp authentication chap fallback ppp B. Router(config-if)# ppp authentication chap pap C. Router(config-if)# authentication ppp chap fallback ppp D. Router(config-if)# authentication ppp chap pap Correct Answer: B

QUESTION 16 The command frame-relay map ip 10.121.16.8 102 broadcast 300-070 dumps was entered on the router. Which of the following statements is true concerning this command? A. This command should be executed from the global configuration mode. B. The IP address 10.121.16.8 is the local router port used to forward data. C. 102 is the remote DLCI that will receive the information. D. This command is required for all Frame Relay configurations. E. The broadcast option allows packets, such as RIP updates, to be forwarded across the PVC. Correct Answer: E