Cheap jordans for sale, Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap jerseys from china, foamposites For Sale, cheap nfl jerseys, Cheap xxxi jordans, cheap jordan 12, Canada Goose sale, cheap foamposites, Retro jordans for sale

5 cách khiến nhà tuyển dụng ngao ngán

5 cách khiến nhà tuyển dụng ngao ngán

 “Ăn mày” thông tin trước khi xin việc 

Khi đọc được thông tin tuyển việc có vẻ thú vị, bạn gọi điện ngay cho nhà tuyển dụng và yêu cầu được nói chuyện với người chịu trách nhiệm về nhân sự. Khi đã gặp đúng người qua điện thoại (nếu cần, gọi điện liên tục cho tới khi họ đồng ý nhận cuộc gọi), hãy “quay” họ xung quanh nội dung công việc. 
Hãy đặt những câu hỏi như: “Mức lương là bao nhiêu? Tôi được nghỉ bao nhiêu ngày? Văn phòng của tôi sẽ rộng ra sao?” và bất kì thứ gì khác mà bạn thấy quan trọng.

Kết thúc cuộc nói chuyện với việc nài nỉ họ fax hoặc gửi e-mail cho bạn bản mô tả nội dung công việc.

Viết một lá thư xin việc đầy ắp chữ “Tôi” 
Mở đầu lá thư xin việc với một câu thật ấn tượng như “Đây chính là vị trí mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu”. Sau đó tiếp tục giải thích những gì bạn muốn ở công việc này. Ví dụ như: “Tôi đang tìm kiếm một vị trí có thưởng hậu hĩnh. Làm ở đó, tôi có thể có thêm kinh nghiệm và có cơ hội theo đuổi các mối quan tâm của tôi”. Nói thêm rằng bạn coi công việc này như bàn đạp tới những mục tiêu lớn hơn.

Thậm chí nếu nhà tuyển dụng không hỏi bạn về mức lương mong muốn, hãy cho họ biết mức lương tối thiểu họ cần phải trả cho bạn “cùng với tiền trợ cấp”, nếu như bạn được nhận vào làm.

Cho họ biết ai là chủ của cuộc phỏng vấn 
Đến muộn để bạn không phải ngồi đợi nhà tuyển dụng. Trong cuộc phỏng vấn, hãy đặt những câu hỏi “thông minh” như “Công ty này làm gì?”. Khi nhà tuyển dụng mô tả công việc, hãy trả lời: “Nhận tôi vào làm, ông/bà sẽ có thể đạt được một số thành công thực sự”.

Giải thích cho họ biết tất cả những gì họ đã làm từ trước đến thời điểm này thực sự kém hiệu quả như thế nào. Đó là lý do tại sao bạn chẳng bao giờ nghe đến tên công ty này trước khi tình cờ đọc được mẩu tuyển dụng nhỏ trên báo.

Nếu được hỏi rằng bạn có thể làm gì cho công ty, hãy trả lời một cách chung chung mập mờ.

Liên tục cắt ngang nhà tuyển dụng. Nếu họ cố nói điều gì đó trong khi bạn đang đưa ra quan điểm, hãy lờ họ đi và tiếp tục nói to bởi những gì họ nói chẳng phải là vấn đề quan trọng gì, cái quan trọng là bạn được bày tỏ tiếp ý kiến riêng của bạn.

Bật điện thoại di động của bạn phòng khi trong quá trình phỏng vấn có ai đó gọi bạn với những lời đề nghị “béo bở” hơn. 

Bám đuôi liên tục sau khi phỏng vấn 
Sau khi phỏng vấn, hãy liên lạc với nhà tuyển dụng và nói rằng bạn muốn có nhận xét về buổi trò chuyện để họ có thể tái khẳng định với bạn rằng bạn đã thể hiện rất tốt.

Nếu nhà tuyển dụng tỏ ra miễn cưỡng khi trò chuyện, hãy gây sức ép buộc họ phải “nhả” thông tin. Liên tục gặp gỡ họ nếu cần. Thông tin đó có thể rất hữu ích cho bạn trong những cuộc săn tìm việc về sau.

Thêm nữa, nếu bạn không thích những gì nhà tuyển dụng nói, bạn có thể biện hộ rằng đánh giá của họ về bạn là sai. Nếu bạn đủ “mạnh miệng”, có lẽ bạn sẽ thuyết phục được họ nhận bạn.

Nếu nhà tuyển dụng nói rằng họ đã nhận một người khác, hãy nài nỉ họ nói cho bạn biết lý do tại sao. Sau đó yêu cầu được nói chuyện với người đứng đầu công ty để cố gắng thuyết phục ông ấy/bà ấy thay đổi quyết định của nhà tuyển dụng và trao công việc vào tay bạn.

“Phát” liên tục cho đến khi họ gay gắt yêu cầu ngừng 
Gọi điện và gửi e-mail không ngừng vì bất kỳ lý do gì như: 
- Để biết thêm về công việc 
- Để nhờ giúp đỡ hoàn thành bản đăng ký trực tuyến của công ty 
- Hỏi xem liệu họ đã nhận được thư xin việc của bạn chưa 
- Hỏi xem bạn nên mặc gì khi đi phỏng vấn 
- Hỏi về nhận xét của họ sau cuộc phỏng vấn 
- Tìm hiểu xem họ đã nhận được thư cảm ơn của bạn chưa. 
- Tìm hiểu xem khi nào họ sẽ đưa ra quyết định 
- Yêu cầu giải thích vì sao không chọn bạn
... 
Nếu bạn không nhận được công việc đầu tiên mà bạn xin, hãy xin việc ở tất cả các công việc khác mà công ty đang tuyển có liên quan chút đỉnh tới bất kỳ điều gì mà bạn đã từng quan tâm.

Trong tất cả cuộc trò chuyện với nhà tuyển dụng, hãy nói thật dông dài về bản thân bạn và cảm nghĩ của bạn.

Nếu bạn muốn kéo dài công cuộc tìm việc làm dai dẳng và vất vả, hãy cứ làm theo 5 cách trên....

Vendor: Cisco Exam Code: 200-125 dumps pdf Exam Name: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2) Version: DemoDEMO

QUESTION 1 What are two drawbacks of implementing a link-state routing protocol? (Choose two.) A. the sequencing and acknowledgment of pass4itsure 100-105 pdf link-state packets B. the requirement for a hierarchical IP addressing scheme for optimal functionality C. the high volume of link-state advertisements in a converged network D. the high demand on router resources to run the link-state routing algorithm E. the large size of the topology table listing all advertised routes in the converged network Correct Answer: BD

QUESTION 2 Which command is used to display the collection of OSPF link states? A. show ip ospf link-state B. show ip ospf lsa pass4itsure 210-260 pdf database C. show ip ospf neighbors D. show ip ospf database Correct Answer: D

QUESTION 3 What information does a router running a link-state protocol use to build and maintain its topological database? (Choose two.) A. hello packets B. SAP messages sent by other routers C. LSAs from other routers D. beacons received on pass4itsure 300-115 pdf point-to-point links E. routing tables received from other link-state routers F. TTL packets from designated routers Correct Answer: AC

QUESTION 4 What are two enhancements that OSPFv3 supports over OSPFv2? (Choose two.) A. It requires the use of ARP. B. It can support multiple IPv6 subnets on a single link. C. It supports up to 2 instances of OSPFv3 over a common link. D. It routes over links rather cisco 200-105 pdf than over networks. Correct Answer: BD

QUESTION 5 Refer to the exhibit.Which three EIGRP routes will be present in the router R4's routing table? (Choose three.) A. 172.16.1.0/24 B. 10.1.10.0/30 C. 10.0.0.0/8 D. 10.1.11.0/30 E. 172.16.0.0/16 F. 192.168.1.0/24 Correct Answer: CEF

QUESTION 6 The following configuration is applied to a Layer 2 Switch: interface fastethernet 0/4 switchport mode cisco 300-101 pdf access switchport port-security switchport port-security mac-address 0000.1111.1111 switchport port-security maximum 2 swithcport port-security What is the result of the above configuration being applied to the switch? A. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and up to two other hosts can connect to FastEthernet 0/4 simultaneously B. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and one other host can connect to Fast Ethernet 0/4 simultaneously C. Violating addresses are dropped and no record of the violation is kept D. The switch can send an SNMP message to 200-310 dumps the network management station E. The port is effectively shutdown

Correct Answer: BDQUESTION 7 In GLBP, which router will respond to client ARP requests? A. The active virtual gateway will reply with one of four possible virtual MAC addresses. B. All GLBP member routers will reply in round-robin fashion. C. The active virtual gateway will reply with its own hardware MAC address. D. The GLBP member routers will reply with one 200-355 dumps of four possible burned in hardware addresses. Correct Answer: A

QUESTION 8 What are three values that must be the same within a sequence of packets for Netflow to consider them a network flow? (Choose three.) A. source IP address B. source MAC address C. egress interface D. ingress interface E. destination IP address F. IP next-hop Correct Answer: ADE

QUESTION 9 Refer to the exhibit. The following commands are executed on interface fa0/1 of 2950Switch. 2950Switch(config-if)# switchport port-security 2950Switch(config-if)# switchport port-security 640-911 dumps mac-address sticky 2950Switch(config-if)# switchport port- security maximum 1 The Ethernet frame that is shown arrives on interface fa0/1. What two functions will occur when this frame is received by 2950Switch? (Choose two.) A. The MAC address table will now have an additional entry of fa0/1 FFFF.FFFF.FFFF. B. Only host A will be allowed to transmit frames on fa0/1. C. This frame will be discarded when it is received by 2950Switch. D. All frames arriving on 2950Switch with a destination of 0000.00aa.aaaa will be forwarded out fa0/1.E. Hosts B and C may forward frames out fa0/1 but frames arriving from other switches will not be forwarded out fa0/1. F. Only frames from source 0000.00bb.bbbb, the 300-320 dumps first learned MAC address of 2950Switch, will be forwarded out fa0/1. Correct Answer: BD

QUESTION 10 What are three reasons to collect Netflow data on a company network? (Choose three.) A. To identify applications causing congestion B. To authorize user network access C. To report and alert link up / down instances D. To diagnose slow network performance, bandwidth hogs, and bandwidth utilization E. To detect suboptimal routing in the network F. To confirm the appropriate amount of bandwidth that 300-135 dumps has been allocated to each Class of Service Correct Answer: ADF

QUESTION 11 If required, what password should be configured on the DeepSouth router in the branch office to allow a connection to be established with the MidEast router? A. No password is required. B. Enable C. Secret D. Telnet E. Console Correct Answer: B

QUESTION 12 Scenario Refer to the topology. Your company has connected 400-251 dumps the routers R1. R2. and R3 with serial links. R2 and R3 are connected to the switches SW1 and SW2, respectively. SW1 and SW2 are also connected to the routers R4 and R5.The EIGRP routing protocol is configured. You are required to troubleshoot and resolve the EIGRP issues between the various routers. Use the appropriate show commands to troubleshoot the issues. Which path does traffic take from R1 to R5? A. The traffic goes through R2. B. The traffic goes through R3. C. The traffic is equally load-balanced over R2 and R3. D. The traffic is unequally 210-065 dumps load-balanced over R2 and R3. Correct Answer: A

QUESTION 13 What are two characteristics of Frame Relay point-to-point subinterfaces? (Choose two.) A. They create split-horizon issues. B. They require a unique subnet within a routing domain. C. They emulate leased lines. D. They are ideal for full-mesh topologies. E. They require the use of NBMA options when using OSPF.Correct Answer: BC

QUESTION 14 Which command is used to enable CHAP dumps authentication, with PAP as the fallback method, on a serial interface? A. Router(config-if)# ppp authentication chap fallback ppp B. Router(config-if)# ppp authentication chap pap C. Router(config-if)# authentication ppp chap fallback ppp D. Router(config-if)# authentication ppp chap pap Correct Answer: B

QUESTION 16 The command frame-relay map ip 10.121.16.8 102 broadcast 300-070 dumps was entered on the router. Which of the following statements is true concerning this command? A. This command should be executed from the global configuration mode. B. The IP address 10.121.16.8 is the local router port used to forward data. C. 102 is the remote DLCI that will receive the information. D. This command is required for all Frame Relay configurations. E. The broadcast option allows packets, such as RIP updates, to be forwarded across the PVC. Correct Answer: E