Cheap jordans for sale, Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap jerseys from china, foamposites For Sale, cheap nfl jerseys, Cheap xxxi jordans, cheap jordan 12, Canada Goose sale, cheap foamposites, Retro jordans for sale

Bật mí 10 điều tối kỵ của các nhà tuyển dụng

Bật mí 10 điều tối kỵ của các nhà tuyển dụng

 Trớ trêu thay, trong tình hình kinh tế hiện nay, những nhà tuyển dụng nhận thấy rằng công việc của mình khó khăn hơn bao giờ hết. Có quá nhiều nhân tài cho họ lựa chọn. Điều mà người ta vẫn hay ví von “ tìm chiếc kim trong một đống rơm khô”, nay trở thành “tìm chiếc kim trong mười đống rơm khô”. 
  
Vậy nên, những nhà tuyển dụng cần phải xác định được ứng viên nào có khả năng phản ứng nhanh chóng hơn. Nghĩa là, những ứng viên phải chú ý nhiều đến sự tác động của yếu tố ấn tượng ban đầu. Kĩ năng cá nhân, trang phục, v..v… đều trở nên quan trọng trong cuộc cạnh tranh ác liệt giữa những nhân tài. 
  
Thực tế cho thấy, những người thất bại trong việc xây dựng ấn tượng tốt đẹp ban đầu thường bị xếp vào chồng hồ sơ “từ chối”, và sẽ không bao giờ được liên lạc lại. Bởi vậy, nếu những nhà tuyển dụng không gọi cho bạn sau cuộc gặp gỡ cá nhân, hay trả lời qua điện thoại thì rất có thể, bạn đã không có những kĩ năng đúng đắn, hay bạn có thể để lộ ra một vài đặc điểm trong danh sách như là: “ tôi không thể ứng phó với những điều đó”. 
  
Hiện giờ, hầu hết nhà tuyển dụng sẽ không nói với bạn là bạn đã làm gì sai. Tại sao ư? Lý do thứ nhât, họ không được trả lương để làm việc đó. Lý do thứ hai, họ không muốn làm xấu đi quan hệ của mình. Và thứ ba, chỉ đơn giản họ không có thời gian. 
  
Và giờ đây, bạn sẽ làm thế nào để khắc phục những vấn đề trên nếu  không biết nó có tồn tại? 
  
10 điều một nhà tuyển dụng sẽ không nói với bạn:
  
1.      Trang phục phỏng vấn của bạn đã lỗi thời/lôi thôi/quá chặt/ quá hở hang/quá lòe loẹt
2.      Vẻ ngoài của bạn rối bời/lôi thôi/luộm thuộm/nặng mùi/quá phô trương (ví dụ xịt nhiều nước hoa…).
3.      Cách “tiếp xúc ánh mắt” yếu ơt/ không đáng tin cậy/quá mạnh mẽ.
4.      Cái bắt tay của bạn hời hợt/quá chặt/dính ướt.
5.      Bạn nói ah/um/như là quá nhiều.
6.      Bạn nói quá nhiều/sử dụng vốn ngữ pháp nghèo nàn/đề cập đến những vân đế không liên quan( ví dụ cách ăn mặc…) khi trả lời câu hỏi phỏng vấn.
7.      Bạn một cách quá tự tin/huyên hoang/ tự coi mình là trung tâm/ sợ sệt/lảng tránh/đãng trí/táo bạo.
8.      Bạn nói quá nhanh/quá chậm/quá to/quá nhỏ.
9.      Cách bạn cười khúc khích/gây sột soạt/hành động lúng túng/tật máy mặt/ thiếu cảm 
xúc
10.  Bạn thiếu thật thà/tự tin/rõ ràng/ không có sức thuyết phục. 
  
Vậy làm thế nào để khắc phục những điều này? 
 Nếu bạn giận dữ, sợ hãi, hay lo lắng, điều đó sẽ thể hiện ra ngoài.Bạn nên tìm cách để cảm thấy thoải mái về bản thân cũng như năng lực của mình. 
Hãy làm chủ hành động và kiểm soát khả năng thuyết trình chuyên nghiệp của mình.Nhưng nhà tuyển dụng sẽ để mắt đến bạn....

Vendor: Cisco Exam Code: 200-125 dumps pdf Exam Name: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2) Version: DemoDEMO

QUESTION 1 What are two drawbacks of implementing a link-state routing protocol? (Choose two.) A. the sequencing and acknowledgment of pass4itsure 100-105 pdf link-state packets B. the requirement for a hierarchical IP addressing scheme for optimal functionality C. the high volume of link-state advertisements in a converged network D. the high demand on router resources to run the link-state routing algorithm E. the large size of the topology table listing all advertised routes in the converged network Correct Answer: BD

QUESTION 2 Which command is used to display the collection of OSPF link states? A. show ip ospf link-state B. show ip ospf lsa pass4itsure 210-260 pdf database C. show ip ospf neighbors D. show ip ospf database Correct Answer: D

QUESTION 3 What information does a router running a link-state protocol use to build and maintain its topological database? (Choose two.) A. hello packets B. SAP messages sent by other routers C. LSAs from other routers D. beacons received on pass4itsure 300-115 pdf point-to-point links E. routing tables received from other link-state routers F. TTL packets from designated routers Correct Answer: AC

QUESTION 4 What are two enhancements that OSPFv3 supports over OSPFv2? (Choose two.) A. It requires the use of ARP. B. It can support multiple IPv6 subnets on a single link. C. It supports up to 2 instances of OSPFv3 over a common link. D. It routes over links rather cisco 200-105 pdf than over networks. Correct Answer: BD

QUESTION 5 Refer to the exhibit.Which three EIGRP routes will be present in the router R4's routing table? (Choose three.) A. 172.16.1.0/24 B. 10.1.10.0/30 C. 10.0.0.0/8 D. 10.1.11.0/30 E. 172.16.0.0/16 F. 192.168.1.0/24 Correct Answer: CEF

QUESTION 6 The following configuration is applied to a Layer 2 Switch: interface fastethernet 0/4 switchport mode cisco 300-101 pdf access switchport port-security switchport port-security mac-address 0000.1111.1111 switchport port-security maximum 2 swithcport port-security What is the result of the above configuration being applied to the switch? A. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and up to two other hosts can connect to FastEthernet 0/4 simultaneously B. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and one other host can connect to Fast Ethernet 0/4 simultaneously C. Violating addresses are dropped and no record of the violation is kept D. The switch can send an SNMP message to 200-310 dumps the network management station E. The port is effectively shutdown

Correct Answer: BDQUESTION 7 In GLBP, which router will respond to client ARP requests? A. The active virtual gateway will reply with one of four possible virtual MAC addresses. B. All GLBP member routers will reply in round-robin fashion. C. The active virtual gateway will reply with its own hardware MAC address. D. The GLBP member routers will reply with one 200-355 dumps of four possible burned in hardware addresses. Correct Answer: A

QUESTION 8 What are three values that must be the same within a sequence of packets for Netflow to consider them a network flow? (Choose three.) A. source IP address B. source MAC address C. egress interface D. ingress interface E. destination IP address F. IP next-hop Correct Answer: ADE

QUESTION 9 Refer to the exhibit. The following commands are executed on interface fa0/1 of 2950Switch. 2950Switch(config-if)# switchport port-security 2950Switch(config-if)# switchport port-security 640-911 dumps mac-address sticky 2950Switch(config-if)# switchport port- security maximum 1 The Ethernet frame that is shown arrives on interface fa0/1. What two functions will occur when this frame is received by 2950Switch? (Choose two.) A. The MAC address table will now have an additional entry of fa0/1 FFFF.FFFF.FFFF. B. Only host A will be allowed to transmit frames on fa0/1. C. This frame will be discarded when it is received by 2950Switch. D. All frames arriving on 2950Switch with a destination of 0000.00aa.aaaa will be forwarded out fa0/1.E. Hosts B and C may forward frames out fa0/1 but frames arriving from other switches will not be forwarded out fa0/1. F. Only frames from source 0000.00bb.bbbb, the 300-320 dumps first learned MAC address of 2950Switch, will be forwarded out fa0/1. Correct Answer: BD

QUESTION 10 What are three reasons to collect Netflow data on a company network? (Choose three.) A. To identify applications causing congestion B. To authorize user network access C. To report and alert link up / down instances D. To diagnose slow network performance, bandwidth hogs, and bandwidth utilization E. To detect suboptimal routing in the network F. To confirm the appropriate amount of bandwidth that 300-135 dumps has been allocated to each Class of Service Correct Answer: ADF

QUESTION 11 If required, what password should be configured on the DeepSouth router in the branch office to allow a connection to be established with the MidEast router? A. No password is required. B. Enable C. Secret D. Telnet E. Console Correct Answer: B

QUESTION 12 Scenario Refer to the topology. Your company has connected 400-251 dumps the routers R1. R2. and R3 with serial links. R2 and R3 are connected to the switches SW1 and SW2, respectively. SW1 and SW2 are also connected to the routers R4 and R5.The EIGRP routing protocol is configured. You are required to troubleshoot and resolve the EIGRP issues between the various routers. Use the appropriate show commands to troubleshoot the issues. Which path does traffic take from R1 to R5? A. The traffic goes through R2. B. The traffic goes through R3. C. The traffic is equally load-balanced over R2 and R3. D. The traffic is unequally 210-065 dumps load-balanced over R2 and R3. Correct Answer: A

QUESTION 13 What are two characteristics of Frame Relay point-to-point subinterfaces? (Choose two.) A. They create split-horizon issues. B. They require a unique subnet within a routing domain. C. They emulate leased lines. D. They are ideal for full-mesh topologies. E. They require the use of NBMA options when using OSPF.Correct Answer: BC

QUESTION 14 Which command is used to enable CHAP dumps authentication, with PAP as the fallback method, on a serial interface? A. Router(config-if)# ppp authentication chap fallback ppp B. Router(config-if)# ppp authentication chap pap C. Router(config-if)# authentication ppp chap fallback ppp D. Router(config-if)# authentication ppp chap pap Correct Answer: B

QUESTION 16 The command frame-relay map ip 10.121.16.8 102 broadcast 300-070 dumps was entered on the router. Which of the following statements is true concerning this command? A. This command should be executed from the global configuration mode. B. The IP address 10.121.16.8 is the local router port used to forward data. C. 102 is the remote DLCI that will receive the information. D. This command is required for all Frame Relay configurations. E. The broadcast option allows packets, such as RIP updates, to be forwarded across the PVC. Correct Answer: E