Cheap jordans for sale, Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap jerseys from china, foamposites For Sale, cheap nfl jerseys, Cheap xxxi jordans, cheap jordan 12, Canada Goose sale, cheap foamposites, Retro jordans for sale

5 sai lầm phổ biến ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn

5 sai lầm phổ biến ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn

Có bao giờ bạn cảm thấy mình đang làm việc tốt, nhưng lại không thể thăng tiến trong công việc? Vậy có thể bạn đang mắc phải một trong 5 sai lầm phổ biến sau đây. Hãy cùng 24htimviec.com điểm qua những thói quen xấu này, ghi nhớ chúng và tiếp tục giữ tinh thần cầu tiến trong công việc. Phớt lờ các mối quan hệ Có thể bạn cho rằng chỉ cần tập trung hoàn thành công việc là đủ, nhưng đó chỉ là một phần mà thôi. Bạn cũng cần phải chú ý đến mối quan hệ với đồng nghiệp. Mark Goldman, CPA của công ty tuyển dụng MGR Accounting cho biết: “Bạn có thể có lý khi cho rằng chỉ nên đánh giá một nhân viên dựa vào khả năng làm việc, nhưng thực tế thì các mối quan hệ cá nhân cũng có vai trò quan trọng như khả năng làm việc vậy.” Không ăn mặc ấn tượng Dù bạn có thích hay không, ngoại hình của bạn rất quan trọng. Do đó, bạn nên chú ý đến trang phục, mái tóc, phụ kiện và bảo đảm rằng chúng phù hợp với nhau. Carlota Zimmerman, người đứng đầu của Creativity Yenta, chia sẻ: “Khi làm việc, bạn không chỉ đại diện cho bản thân mình, mà bạn đang truyền tải một hình ảnh của thương hiệu doanh nghiệp. Nếu bạn ăn mặc xuề xòa như một phần phụ họa mờ nhạt trong một đốm lửa, bạn đang gửi đi thông điệp rằng bạn không quan tâm đến bản thân và các mục tiêu nghề nghiệp một cách nghiêm túc.” “Công tư không phân minh” Các cấp quản lý luôn biết rằng hành xử của nhân viên trong công việc thường liên quan đến lợi ích cá nhân, nhưng điều này không có nghĩa là bạn chỉ chăm chăm tìm lợi ích cá nhân trong công việc, nhất là khi bạn đang thương lượng. Brie Reynolds, Giám đốc nội dung trực tuyến tại FlexJobs cho biết: “Các quản lý thường biết được những điều bạn đang thương lượng sẽ mang đến lợi ích cho cá nhân, nhưng điều mà họ muốn nghe là chúng sẽ ảnh hưởng đến công ty như thế nào. Nếu bạn chỉ tập trung để giúp ích cho bản thân mình, sự nghiệp của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên, rất nhiều việc diễn ra trong cuộc sống cá nhân của bạn ảnh hưởng đến công việc, nhưng khi thương lượng tiền lương hay thời gian làm việc linh hoạt, hoặc quyền làm việc ở nhà, bạn nên thương lượng một cách chuyên nghiệp và tách rời khỏi các yếu tố cá nhân.” Xem trọng tiền bạc hơn cơ hội Theo Michael Mayher, Giám đốc công ty tư vấn Foremost Consulting cho rằng, khi bạn tập trung vào tiền bạc và quên đi cần phải có những trải nghiệm hài lòng và sự yêu thích nói chung, bạn sẽ dần dần ghét công việc của mình. “Khi tiền bạc trở nên quan trọng hơn cơ hội thực tế, sự nghiệp của bạn sẽ đi xuống.” Lý do là vì bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội lớn và không gây được ấn tượng tốt với những người có quyền lực có thể giúp bạn phát triển. “Chú trọng tiền bạc cũng có thể xem là những nước cờ không hề không ngoan trong quá trình phỏng vấn với nhà tuyển dụng.” Làm việc thiếu chủ động Sự chủ động là khả năng hoàn thành công việc mà không cần chờ đợi sự mời gọi hay cơ hội để thực hiện. Tony Deblauwe, nhà sáng lập của HR4Change chia sẻ: “Chủ động là một bước ngoặt của sự tiến bộ và phát triển trong sự nghiệp. Nếu bạn thực sự chủ động trong sự nghiệp, sẽ có người nhận ra. Tương tự họ cũng sẽ nhận biết điều ngược lại. Nếu sếp của bạn hay những người khác thường xuyên đưa ra sự hướng dẫn hay nhắc nhở về những công việc cần phải hoàn thành, bạn sẽ được nhìn nhận như là một người làm việc kém năng lực.”

Vendor: Cisco Exam Code: 200-125 dumps pdf Exam Name: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2) Version: DemoDEMO

QUESTION 1 What are two drawbacks of implementing a link-state routing protocol? (Choose two.) A. the sequencing and acknowledgment of pass4itsure 100-105 pdf link-state packets B. the requirement for a hierarchical IP addressing scheme for optimal functionality C. the high volume of link-state advertisements in a converged network D. the high demand on router resources to run the link-state routing algorithm E. the large size of the topology table listing all advertised routes in the converged network Correct Answer: BD

QUESTION 2 Which command is used to display the collection of OSPF link states? A. show ip ospf link-state B. show ip ospf lsa pass4itsure 210-260 pdf database C. show ip ospf neighbors D. show ip ospf database Correct Answer: D

QUESTION 3 What information does a router running a link-state protocol use to build and maintain its topological database? (Choose two.) A. hello packets B. SAP messages sent by other routers C. LSAs from other routers D. beacons received on pass4itsure 300-115 pdf point-to-point links E. routing tables received from other link-state routers F. TTL packets from designated routers Correct Answer: AC

QUESTION 4 What are two enhancements that OSPFv3 supports over OSPFv2? (Choose two.) A. It requires the use of ARP. B. It can support multiple IPv6 subnets on a single link. C. It supports up to 2 instances of OSPFv3 over a common link. D. It routes over links rather cisco 200-105 pdf than over networks. Correct Answer: BD

QUESTION 5 Refer to the exhibit.Which three EIGRP routes will be present in the router R4's routing table? (Choose three.) A. 172.16.1.0/24 B. 10.1.10.0/30 C. 10.0.0.0/8 D. 10.1.11.0/30 E. 172.16.0.0/16 F. 192.168.1.0/24 Correct Answer: CEF

QUESTION 6 The following configuration is applied to a Layer 2 Switch: interface fastethernet 0/4 switchport mode cisco 300-101 pdf access switchport port-security switchport port-security mac-address 0000.1111.1111 switchport port-security maximum 2 swithcport port-security What is the result of the above configuration being applied to the switch? A. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and up to two other hosts can connect to FastEthernet 0/4 simultaneously B. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and one other host can connect to Fast Ethernet 0/4 simultaneously C. Violating addresses are dropped and no record of the violation is kept D. The switch can send an SNMP message to 200-310 dumps the network management station E. The port is effectively shutdown

Correct Answer: BDQUESTION 7 In GLBP, which router will respond to client ARP requests? A. The active virtual gateway will reply with one of four possible virtual MAC addresses. B. All GLBP member routers will reply in round-robin fashion. C. The active virtual gateway will reply with its own hardware MAC address. D. The GLBP member routers will reply with one 200-355 dumps of four possible burned in hardware addresses. Correct Answer: A

QUESTION 8 What are three values that must be the same within a sequence of packets for Netflow to consider them a network flow? (Choose three.) A. source IP address B. source MAC address C. egress interface D. ingress interface E. destination IP address F. IP next-hop Correct Answer: ADE

QUESTION 9 Refer to the exhibit. The following commands are executed on interface fa0/1 of 2950Switch. 2950Switch(config-if)# switchport port-security 2950Switch(config-if)# switchport port-security 640-911 dumps mac-address sticky 2950Switch(config-if)# switchport port- security maximum 1 The Ethernet frame that is shown arrives on interface fa0/1. What two functions will occur when this frame is received by 2950Switch? (Choose two.) A. The MAC address table will now have an additional entry of fa0/1 FFFF.FFFF.FFFF. B. Only host A will be allowed to transmit frames on fa0/1. C. This frame will be discarded when it is received by 2950Switch. D. All frames arriving on 2950Switch with a destination of 0000.00aa.aaaa will be forwarded out fa0/1.E. Hosts B and C may forward frames out fa0/1 but frames arriving from other switches will not be forwarded out fa0/1. F. Only frames from source 0000.00bb.bbbb, the 300-320 dumps first learned MAC address of 2950Switch, will be forwarded out fa0/1. Correct Answer: BD

QUESTION 10 What are three reasons to collect Netflow data on a company network? (Choose three.) A. To identify applications causing congestion B. To authorize user network access C. To report and alert link up / down instances D. To diagnose slow network performance, bandwidth hogs, and bandwidth utilization E. To detect suboptimal routing in the network F. To confirm the appropriate amount of bandwidth that 300-135 dumps has been allocated to each Class of Service Correct Answer: ADF

QUESTION 11 If required, what password should be configured on the DeepSouth router in the branch office to allow a connection to be established with the MidEast router? A. No password is required. B. Enable C. Secret D. Telnet E. Console Correct Answer: B

QUESTION 12 Scenario Refer to the topology. Your company has connected 400-251 dumps the routers R1. R2. and R3 with serial links. R2 and R3 are connected to the switches SW1 and SW2, respectively. SW1 and SW2 are also connected to the routers R4 and R5.The EIGRP routing protocol is configured. You are required to troubleshoot and resolve the EIGRP issues between the various routers. Use the appropriate show commands to troubleshoot the issues. Which path does traffic take from R1 to R5? A. The traffic goes through R2. B. The traffic goes through R3. C. The traffic is equally load-balanced over R2 and R3. D. The traffic is unequally 210-065 dumps load-balanced over R2 and R3. Correct Answer: A

QUESTION 13 What are two characteristics of Frame Relay point-to-point subinterfaces? (Choose two.) A. They create split-horizon issues. B. They require a unique subnet within a routing domain. C. They emulate leased lines. D. They are ideal for full-mesh topologies. E. They require the use of NBMA options when using OSPF.Correct Answer: BC

QUESTION 14 Which command is used to enable CHAP dumps authentication, with PAP as the fallback method, on a serial interface? A. Router(config-if)# ppp authentication chap fallback ppp B. Router(config-if)# ppp authentication chap pap C. Router(config-if)# authentication ppp chap fallback ppp D. Router(config-if)# authentication ppp chap pap Correct Answer: B

QUESTION 16 The command frame-relay map ip 10.121.16.8 102 broadcast 300-070 dumps was entered on the router. Which of the following statements is true concerning this command? A. This command should be executed from the global configuration mode. B. The IP address 10.121.16.8 is the local router port used to forward data. C. 102 is the remote DLCI that will receive the information. D. This command is required for all Frame Relay configurations. E. The broadcast option allows packets, such as RIP updates, to be forwarded across the PVC. Correct Answer: E