Cheap jordans for sale, Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap jerseys from china, foamposites For Sale, cheap nfl jerseys, Cheap xxxi jordans, cheap jordan 12, Canada Goose sale, cheap foamposites, Retro jordans for sale

Những dấu hiệu của “bệnh” chán việc

Những dấu hiệu của “bệnh” chán việc

Không phải ai cũng nhận ra mình đang chán ghét hay hài lòng với công việc hiện tại. Bởi đơn giản có nhiều người chỉ cần có một công việc để làm, có thu nhập ổn định là đủ chứ không cần quan tâm đến việc mình có thật sự yêu thích công việc đó hay không. Tuy nhiên nếu không nhận ra sớm dấu hiệu của chán ghét công việc thì sẽ có ngày bạn phải trả giá. Vậy những dấu hiệu của chán ghét công việc là gì, làm thế nào để nhận ra nó sớm nhất có thể để vượt qua nó. Tạo cớ trì hoãn công việc Bạn không muốn cố gắng và hoàn thành công việc đúng như kế hoạch mà luôn đưa ra những lý do để trì hoãn cho dù bạn có đủ khả năng và thời gian để hoàn thành nó. Khi bị cấp trên la ó hay ép tiến độ bạn luôn tìm ra những lý do “trời ơi” để biện minh cho sự chậm trễ của mình mà không cần quan tâm xem lý do có chính đáng hay không. Nếu bạn đang là người như vậy, nghĩa là bạn đang có dấu hiệu của bệnh chán việc rồi đó. Luôn nhìn đồng hồ Bạn đến công ty chỉ với mục đích cho có mặt chứ không hề có tinh thần làm việc và nhìn đồng hồ liên tục. Bạn cảm thấy sao thời lại trôi qua lâu như vậy, một ngày làm việc sao dài lê thê đến thế. Bạn liên tục quay đi quay lại, lướt wed, đọc báo, tám chuyện với đồng nghiệp… để giết thời gian. Bạn luôn trốn về sớm không lý do mặc có cả đống công việc chưa được giải quyết. Không muốn giúp đỡ người khác Khi có đồng nghiệp cần giúp đỡ trong công việc bạn tỏ ra khó chịu, không muốn giúp cho dù bạn dư sức để làm việc đó. Thời gian ở công ty bạn chỉ muốn dành cho những việc riêng tư hoặc ưu tiên những việc nhẹ nhàng của mình, không muốn giao lưu, hỗ trợ đồng nghiệp khi có yêu cầu hoặc nếu có giúp thì cũng chỉ là “sắn tay cho có” chứ không nhiệt tình. Luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhảy việc Bạn luôn lên mạng săn việc và chuẩn bị sẵn những bộ hồ sơ cho công việc mới nếu cơ hội đến. Bạn vui vẻ khi nhận được những cuộc điện thoại hay email mời phỏng vấn hay làm việc. Bạn hy vọng mình sẽ tìm được công việc tốt hơn công việc hiện tại, mức lương sẽ cao hơn và cơ hội thăng tiến sẽ nhiều hơn, trong khi lại bỏ bê, không quan tâm tới công việc mình đang làm. Tìm lý do trốn tránh Khi được giao nhiệm vụ mới, hay phải tham gia làm việc nhóm bạn luôn tìm lý do trốn tránh không muốn tham gia, bạn cảm thấy không có cảm hứng với công việc, không muốn cống hiến công sức và năng lực của mình cho vị trí công việc hiện tại Cảm thấy buồn tẻ Bạn không thấy hứng thú với công việc mình đang làm, mà trái lại luôn cảm thấy buồn tẻ và áp lực. Bạn không biết là mình làm công việc đó vì mục đích gì, nó sẽ mang lại cho bản thân mình những gì. Bạn làm việc như một cái máy mà không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, chỉ cần biết cứ làm, hết giờ thì về. Chính thái độ làm việc như vậy khiến bạn cảm thấy buồn tẻ mà dần mất cảm hứng với công việc lúc nào không hay, hay đúng hơn đó là dấu hiệu cho thấy bạn bắt đầu thấy chán ghét công việc hiện tại của mình. Nếu bạn có những dấu hiệu như trên hãy nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình, đừng để mọi việc đi quá xa, khi bị tình trạng chán việc đè nặng bạn sẽ rất khó để vượt qua nó. Vì vậy, để không rơi vào tình trạng này, hãy luôn tìm cách đổi mới bản thân và công việc để luôn có hứng thú với công việc bạn nhé.

Vendor: Cisco Exam Code: 200-125 dumps pdf Exam Name: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2) Version: DemoDEMO

QUESTION 1 What are two drawbacks of implementing a link-state routing protocol? (Choose two.) A. the sequencing and acknowledgment of pass4itsure 100-105 pdf link-state packets B. the requirement for a hierarchical IP addressing scheme for optimal functionality C. the high volume of link-state advertisements in a converged network D. the high demand on router resources to run the link-state routing algorithm E. the large size of the topology table listing all advertised routes in the converged network Correct Answer: BD

QUESTION 2 Which command is used to display the collection of OSPF link states? A. show ip ospf link-state B. show ip ospf lsa pass4itsure 210-260 pdf database C. show ip ospf neighbors D. show ip ospf database Correct Answer: D

QUESTION 3 What information does a router running a link-state protocol use to build and maintain its topological database? (Choose two.) A. hello packets B. SAP messages sent by other routers C. LSAs from other routers D. beacons received on pass4itsure 300-115 pdf point-to-point links E. routing tables received from other link-state routers F. TTL packets from designated routers Correct Answer: AC

QUESTION 4 What are two enhancements that OSPFv3 supports over OSPFv2? (Choose two.) A. It requires the use of ARP. B. It can support multiple IPv6 subnets on a single link. C. It supports up to 2 instances of OSPFv3 over a common link. D. It routes over links rather cisco 200-105 pdf than over networks. Correct Answer: BD

QUESTION 5 Refer to the exhibit.Which three EIGRP routes will be present in the router R4's routing table? (Choose three.) A. 172.16.1.0/24 B. 10.1.10.0/30 C. 10.0.0.0/8 D. 10.1.11.0/30 E. 172.16.0.0/16 F. 192.168.1.0/24 Correct Answer: CEF

QUESTION 6 The following configuration is applied to a Layer 2 Switch: interface fastethernet 0/4 switchport mode cisco 300-101 pdf access switchport port-security switchport port-security mac-address 0000.1111.1111 switchport port-security maximum 2 swithcport port-security What is the result of the above configuration being applied to the switch? A. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and up to two other hosts can connect to FastEthernet 0/4 simultaneously B. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and one other host can connect to Fast Ethernet 0/4 simultaneously C. Violating addresses are dropped and no record of the violation is kept D. The switch can send an SNMP message to 200-310 dumps the network management station E. The port is effectively shutdown

Correct Answer: BDQUESTION 7 In GLBP, which router will respond to client ARP requests? A. The active virtual gateway will reply with one of four possible virtual MAC addresses. B. All GLBP member routers will reply in round-robin fashion. C. The active virtual gateway will reply with its own hardware MAC address. D. The GLBP member routers will reply with one 200-355 dumps of four possible burned in hardware addresses. Correct Answer: A

QUESTION 8 What are three values that must be the same within a sequence of packets for Netflow to consider them a network flow? (Choose three.) A. source IP address B. source MAC address C. egress interface D. ingress interface E. destination IP address F. IP next-hop Correct Answer: ADE

QUESTION 9 Refer to the exhibit. The following commands are executed on interface fa0/1 of 2950Switch. 2950Switch(config-if)# switchport port-security 2950Switch(config-if)# switchport port-security 640-911 dumps mac-address sticky 2950Switch(config-if)# switchport port- security maximum 1 The Ethernet frame that is shown arrives on interface fa0/1. What two functions will occur when this frame is received by 2950Switch? (Choose two.) A. The MAC address table will now have an additional entry of fa0/1 FFFF.FFFF.FFFF. B. Only host A will be allowed to transmit frames on fa0/1. C. This frame will be discarded when it is received by 2950Switch. D. All frames arriving on 2950Switch with a destination of 0000.00aa.aaaa will be forwarded out fa0/1.E. Hosts B and C may forward frames out fa0/1 but frames arriving from other switches will not be forwarded out fa0/1. F. Only frames from source 0000.00bb.bbbb, the 300-320 dumps first learned MAC address of 2950Switch, will be forwarded out fa0/1. Correct Answer: BD

QUESTION 10 What are three reasons to collect Netflow data on a company network? (Choose three.) A. To identify applications causing congestion B. To authorize user network access C. To report and alert link up / down instances D. To diagnose slow network performance, bandwidth hogs, and bandwidth utilization E. To detect suboptimal routing in the network F. To confirm the appropriate amount of bandwidth that 300-135 dumps has been allocated to each Class of Service Correct Answer: ADF

QUESTION 11 If required, what password should be configured on the DeepSouth router in the branch office to allow a connection to be established with the MidEast router? A. No password is required. B. Enable C. Secret D. Telnet E. Console Correct Answer: B

QUESTION 12 Scenario Refer to the topology. Your company has connected 400-251 dumps the routers R1. R2. and R3 with serial links. R2 and R3 are connected to the switches SW1 and SW2, respectively. SW1 and SW2 are also connected to the routers R4 and R5.The EIGRP routing protocol is configured. You are required to troubleshoot and resolve the EIGRP issues between the various routers. Use the appropriate show commands to troubleshoot the issues. Which path does traffic take from R1 to R5? A. The traffic goes through R2. B. The traffic goes through R3. C. The traffic is equally load-balanced over R2 and R3. D. The traffic is unequally 210-065 dumps load-balanced over R2 and R3. Correct Answer: A

QUESTION 13 What are two characteristics of Frame Relay point-to-point subinterfaces? (Choose two.) A. They create split-horizon issues. B. They require a unique subnet within a routing domain. C. They emulate leased lines. D. They are ideal for full-mesh topologies. E. They require the use of NBMA options when using OSPF.Correct Answer: BC

QUESTION 14 Which command is used to enable CHAP dumps authentication, with PAP as the fallback method, on a serial interface? A. Router(config-if)# ppp authentication chap fallback ppp B. Router(config-if)# ppp authentication chap pap C. Router(config-if)# authentication ppp chap fallback ppp D. Router(config-if)# authentication ppp chap pap Correct Answer: B

QUESTION 16 The command frame-relay map ip 10.121.16.8 102 broadcast 300-070 dumps was entered on the router. Which of the following statements is true concerning this command? A. This command should be executed from the global configuration mode. B. The IP address 10.121.16.8 is the local router port used to forward data. C. 102 is the remote DLCI that will receive the information. D. This command is required for all Frame Relay configurations. E. The broadcast option allows packets, such as RIP updates, to be forwarded across the PVC. Correct Answer: E