Việc Làm Hot

Công nhân sản xuất dệt may

CÔNG TY TNHH KHKT NGÂN LONG
Địa chỉ Công Ty : Khu công nghiệp Hải Yên, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại Công Ty : 0822811168
Website Công Ty : https://www.facebook.com/CongtyTNHHKHKTNganLong?mibextid=LQQJ4d
Sơ lược về Công ty:
Sản xuất sợi
Chi tiết: Sản xuất, gia công sợi bông thiên nhiên và các phụ phẩm
Không có mô tả ảnh.
Thông tin liên hệ:
Người liên hệ BÙI THỊ HẢI YẾN
Địa chỉ Khu công nghiệp Hải Yên, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Email anhsangden99@gmail.com
Điện Thoại 0333010399
Ghi rõ bìa hồ sơ và trong hồ sơ gửi tới nhà tuyển dụng : nguồn thông tin tai 24timviec.com

Đăng Nhập

THỐNG KÊ