Việc Làm Hot

Material controller

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA
Địa chỉ Công Ty : NGHI SƠN - TĨNH GIA - THANH HÓA
Điện thoại Công Ty : 02373 900 33
Website Công Ty : www.ptscthanhhoa.com.vn
Sơ lược về Công ty:
Là thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp Dịch vụ Kỹ thuật cho ngành Dầu khí như: Dịch vụ Cảng tổng hợp, dịch vụ Logistics, dịch vụ Cơ khí Dầu khí, dịch vụ Tàu chuyên dụng, dịch vụ Xây lắp...

1

Job title

        Material Controller

2

Code

         

3

Department

           Technical & Operation Department

4

Report to

           Construction Manager  

5

  

Benefits

-          Professional, young, dynamic and friendly working environment;

-          Attractive salary and bonus, probation salary = 100% of official salary;

-          Health, Social and Unemployment insurance regulated by Vietnam.

-          Labor Law, to be paid from probation time;

-          Annual paid leave (12 days);

-          Additional accident and health insurance (PVI Care);

-          Training opportunities (local and abroad);

-          Team building activities: Summer holiday, Year-end party, Sport… - Other benefits from trade union…

6

Education level

-          Master / bachelor degree in mechanical engineering, chemical process equipment, petrochemical or equivalent;

7

English level

-          Fluency in reading, writing, speaking English

8

Computer skills

-          PC skill, Proficient in MS Office (can use Pivot and Vlook up/ HLook up in Excel for Reporting)…

9

Working experience

-          At least 3 years of professional working relevant experience

-          At least 2 years experience in Material Controller

-          Understanding kinds of material as per structures, mechenical, piping, equipement in project  )

-          Skill: Leadership; Time managerment; Working under hight pressure...

-          Skill problem Solving.

10

Job requirements

 

-          Control of the receipt and issue of all job site materials as per structure, piping & equipment/Kiểm soát và tiếp nhận và phân phát tất cả các vât tư dự án;

-          Build up  file control material to maintenaince, output report weekly and monthy to managements team/  Thực hiện xây dựng file quản lý, báo cáo xuất nhập kho theo tuần, tháng;

-          Understanding  how to  storages, preservation  for each kinds of  materials/Hiểu về cách thực bảo quản, lưu kho cho từng loại vật tư;

-          To arrange warehouse logistics according to the instructions of the Construction Manager/ Sắp xếp vật tư gọn gàng theo hướng dẫn và quản lý thi công;

-          To manage information relevant to arrival of materials at site and their availability at the warehouse/Quản lý thông tin các vật tư đến và có sẵn tại kho;

-          To coordinate the availability of shipping documentation and feed the warehouse data base with proper information/Phối hợp các bên và lưu giữ các hồ sơ liên quan đến kiểm soát vật tư;

-          Co-ordinate any necessary action to support customs clearance of materials/ Phối hợp các bên liên quan để thông quan vật tư về công trường;

-          To manage the receiving, check, storage and preservation of materials delivered at Site/ Quản lý nhận vật tư, kiểm tra và bảo quản vật tư về đến công trường;

-          To manage the receiving, check, recording and traceability of material certificates/ Quản lý liên quan đến các hồ sơ vật tư như số lượng nhận, tình trạng kiểm tra, và truy xuất với chứng nhận vật tư;

-           To issue any supply non-conformities and follow-up the relevant resolution/ Đưa ra và cung cấp các thông tin vật tư không phù hợp và theo dõi tình trạng giải pháp các bên liên quan;

-           Initiate procedures concerning insurance claims (Overage, Shortage & Damage) for damage to materials during transport to Site or during erection/ Chủ động công tác liên quan đến yêu cầu đến các hư hỏng vật tư trong quá trình vận chuyển và trong lắp đặt tại công trường;

-          To initiate claims against vendors for missing materials and/or non-conformity with the relevant purchase order/Đề xướng các khiếu nại đến Nhà cung cấp đối vật tư thiếu và không phù hợp với đơn đặt hàng liên quan.

Thông tin liên hệ:
Người liên hệ Lê Thị Mai
Địa chỉ Nghi Sơn - Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Email mailtth@ptsc.com.vn
Điện Thoại 0972422412
Ghi rõ bìa hồ sơ và trong hồ sơ gửi tới nhà tuyển dụng : nguồn thông tin tai 24timviec.com

Đăng Nhập

THỐNG KÊ