Việc Làm Hot

Nhân viên Kế hoạch sản xuất

TNHH Kỹ Nghệ ECO
Địa chỉ Công Ty : Lô A5-A6 Cụm CN Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại Công Ty : 0796.788.777
Website Công Ty : eco-tech.vn
Sơ lược về Công ty:

ECO Tech là Công ty chuyên sản xuất hàng Outdoor Furniture xuất khẩu tại Cụm CN Phước An, Tuy Phước, Bình Định với 3 nhà máy: Wood; Cushion; Metal & Wicker với hơn 1.000 công - nhân viên đang làm việc

Mô tả công việc:

1. Nhận đơn hàng (quyết định sản xuất) từ bộ phận kinh doanh

2. Tạo lệnh sản xuất, lên kế hoạch nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất đảm báo đúng tiến độ giao hàng cho khách

3. Triển khai lệnh sản xuất đến các bộ phận liên quan.

4. Hằng ngày theo dõi và cập nhật tình sản xuất so với kế hoạch

5. Điều chỉnh kế hoạch, tiến độ sản xuất theo đúng tình hình thực tế sản xuất.

6. Theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ các bộ phận thực hiện đúng tiến độ.

7. Thiết lập và kiểm soát tồn kho vật tư, duy trì hạn mức tồn kho tối đa, tối thiểu, không để tình trạng gián đoạn sản xuất do thiếu vật tư.

8. Đảm bảo sự chính xác tất cả các định mức sản phẩm của nhà máy, thường xuyên kiểm tra, đối chiếu thực tế sử dụng so với định mức

9. Đưa ra các đề xuất, cải tiến công việc kế hoạch

10. Thực hiện các công việc khác được giao..

Thông tin liên hệ:
Người liên hệ Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Địa chỉ Lô A5-A6 Cụm CN Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Email hr@eco-tech.vn
Điện Thoại 0796788777
Ghi rõ bìa hồ sơ và trong hồ sơ gửi tới nhà tuyển dụng : nguồn thông tin tai 24timviec.com

Đăng Nhập

THỐNG KÊ