Việc Làm Hot

Nhân Viên Phụ Trách Phòng Chống Cháy Nổ

Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công
Địa chỉ Công Ty : Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại Công Ty : Tây Ninh
Website Công Ty : Tây Ninh
Sơ lược về Công ty:

Quy mô dự án KCN Thành Thành Công có tổng diện tích khoảng hơn 1.020 hecta, trong đó:
1. Khu công nghiệp: 760 hecta;
2. Khu điện năng lượng mặt trời: 150 hecta;
3. Khu kho cảng: 34 hecta;
4. KDC-TĐC: 76 hecta.

1. Trách nhiệm công việc:

a. Biên soạn và ban hành các văn bản lập quy về phòng chống cháy nổ tại Công ty.

b. Chủ trì trong việc trang bị và cấp phát các thiết bị phòng chống cháy nổ.

c. Phối hợp với các Đơn vị liên quan lập và thực thi kế hoạch phòng chống cháy nổ hàng năm.

d. Phổ biến các nội quy, quy chế, chỉ thị về phòng chống cháy nổ của Nhà nước/ Công ty đến người lao động.

e. Giám sát các Cá nhân/ Đơn vị tuân thủ theo quy định phòng chống cháy nổ.

f. Bảo vệ hiện trường, điều tra và thống kê các vụ tai nạn lao động, cháy nổ, an ninh trật tự xảy ra thuộc phạm vị quản lý của Công ty.

g. Tổng hợp và đề xuất khắc phục kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra thuộc cơ quan quản lý Nhà nước.

h. Chủ trì tập huấn và diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty để ứng phó tình huống khẩn cấp.

2. Hỗ trợ công tác tổ chức các sự kiện của Công ty;

3. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần/ tháng/ quý hoặc đột xuất theo yêu cầu;

4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng/ Quản lý trực tiếp.

Thông tin liên hệ:
Người liên hệ Trần Thanh Tín
Địa chỉ Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Email tintt@ttciz.com.vn
Điện Thoại 0978302647
Ghi rõ bìa hồ sơ và trong hồ sơ gửi tới nhà tuyển dụng : nguồn thông tin tai 24timviec.com

Đăng Nhập

THỐNG KÊ